Gadány Belső-Somogyban, a Marcali-hát völgyeiben, dombjain fekvő település. Közelében mindössze egyetlen város van, Marcali. A megyeszékhelytől, Kaposvártól 50 km távolságra fekszik. A Balaton mindössze 25 km-re van a településtől. A falu völgyében keleti-északkeleti irányban folyik a Gadányi-patak, amely a Sári-csatornába torkollik. Határának nagyobb része szántóföld. A községet minden oldalról erdő veszi körül.

A község egy irányból közelíthető meg: a 68-as út Marcali-Böhönye közötti szakaszáról, Kelevízen nyugatra letérve.

A körzetesítések idejére jellemző elvándorlás megszűnt, az elmúlt években egyre több a betelepülők száma. Többségében holland, svájci és német állampolgárok vásárolnak ingatlanokat a településen. A községet 1959-ben villamosították, a gázt az 2000. évben kötötték be. Vezetékes ivóvízzel a lakások 95%-a van ellátva. A lakások száma 150 körül van. A községi utak 85%-ban portalanítottak, de folyamatosak a felújítások. A szemétszállítás megoldott, a szállítást  az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi hetente. A szennyvíz- és csatornahálózat egyenlőre kiépítetlen, megvalósítása csak a szomszédos településekkel együttműködve lehetséges, pályázati segítséggel.

Az elmúlt évtizedekben a falu 600 szarvasmarhája még két legelőn legelt, a mai állomány 5-10 között mozog. A sertések száma is megcsappant, sokan már saját szükségletre sem tartanak.  

Az iparban dolgozók Marcaliba és Mesztegnyőre járnak dolgozni. A falu külterületén több agrárvállalkozás érdekelt, de ez a helybelieknek komoly munkalehetőséget nem jelent. Többen folytatnak magángazdálkodást, önkormányzati alkalmazásban jelenleg ketten állnak. A községben két vegyes- és egy italbolt működik. A Mesztegnyőről kijáró háziorvos hetente kétszer rendel. A fogorvosi szolgálatot Marcali fogorvos látja el. Állatorvos Marcaliból hívható. Az óvodások és iskolások Mesztegnyőn, illetve Marcaliban tanulnak.