Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzatok öt évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el. A program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.

A helyzetelemzés a hátrányos helyzetű csoportok – mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről készül.

Az intézkedési terv a helyzetelemzés során feltárt problémák kezeléséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza.

Letölthető dokumentum:

pdf icon Helyi Esélyegyenlőségi Program